Starosta obce a poslanci

Radko Rožánek – starosta obce

Petrova Lehota 24
913 26 pošta Motešice
emailstarosta@petrovalehota.sk

tel.: +421 915 975 348

POSLANCI OBCE

 

Mizeráková Andrea, Petrova Lehota 81 / zástupca starostu obce /

Ing. Ľubomír Kršák, Petrova Lehota 104

Ing. Vladimír Makiš, Petrova Lehota 105

Pašková žaneta, Petrova Lehota 4

Lacová Renáta, Petrova Lehota 13