Archív

NázovDátum pridaniaSúbor na stiahnutie
Výročná správa obce Petrova Lehota za rok 201218.10.2013Výročná správa
Záverečný účet Obce Petrova Lehota za rok 201218.10.2013Záverečný účet obce
Čerpanie fin.rozpočtu za 3.štvrťrok 201327.11.2013Čerpanie fin. rozpočtu za 3. štvrťrok

ARCHÍV VZN

NázovSchválenéVyhlásenéÚčinnosťPlatné doNahradenéSúbor na stiahnutie
VZN č. 2-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO v Obci Petrova Lehota9.12.20129.12.20121.1.2016
VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať PPZP7.4.201527.4.201513.5.2015
1/2012

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrova Lehota (ďalej len „nariadenie“)
5.12.201215.11.20121.1.20131.1.2013VZN 1/2011 zo dňa 16.12 2011VZN_1_2011
1/2011

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrova Lehota (ďalej len „nariadenie“)
16.12.201130.11.20111.1.2012VZN_1_2012